FAQ: 2e lockdown

Sinds 16 december zijn de kinderopvang (dagopvang en BSO) en het basisonderwijs gesloten tot en met in ieder geval 17 januari 2021. Op 12 januari jl. werd bekend gemaakt dat de lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari 2021. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan. De gastouderopvang is open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten. In deze FAQ lees je de meest gestelde vragen over deze lockdown.

Wanneer mag ik mijn kind naar de gastouder brengen?

De overheid doet een dringend verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de gastouderopvang als:

  • één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen in een kwetsbare positie verkeren.

Deze (nood)opvang is alleen beschikbaar voor ouders die een contract hebben met de gastouder en voor het aantal uur dat in het contract is afgesproken.

Let op! Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werk je in een cruciaal beroep en wil je meer uren afnemen? Overleg dit dan met je gastouder en informeer ons zodat wij dit administratief kunnen verwerken. Een wijzingen doorgeven kan via onze website: https://ridderroeland.nl/voor-ouders/wijziging-doorgeven/

Wij doen een beroep aan ouders om de juiste afweging te maken als zij hun kind(eren) naar de gastouder willen brengen. En alles in goed overleg met de gastouder te doen. Breng je je kind naar de gastouder? Dan gelden uiteraard de coronamaatregelen, zoals beschreven in het Coronaprotocol

Kan ik extra uren noodopvang afnemen?

Ja, dat kan ik in overleg met je gastouder en uiteraard alleen op basis van haar beschikbaarheid. Deze extra uren worden - in tegenstelling tot het voorjaar - gewoon gefactureerd. Voor deze extra uren heb je overigens wel gewoon recht op kinderopvangtoeslag. 

Wat zijn de cruciale beroepen?

Ouders met een cruciaal beroep kunnen gebruik maken van de noodopvang. Hierdoor kunnen zijn hun werk doen en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. We willen graag ouders oproepen om zorgvuldig af te wegen of hun functie binnen de cruciale beroepsgroepen valt (en die functie bijdraagt aan het cruciale proces binnen de organisatie) én of ze de opvang nodig hebben of dat ze het zelf kunnen opvangen.

Bekijk hier de lijst met cruciale beroepen. 

Ik ben werkzaam in een cruciale beroepsgroep, maar mijn partner niet. Mag ik mijn kind naar de gastouder brengen?

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen naar de gastouder brengen.

Krijg ik weer een tegemoetkoming in de kosten?

Ja, alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van de opvang en hun factuur ook nu volledig betalen, ontvangen naast de kinderopvangtoeslag een tegemoetkoming van de eigen bijdrage tot het maximale toeslagtarief. Voor meer informatie klik hier

Moet ik wijzigingen doorgeven bij de belastingdienst?

Het is altijd belangrijk om de je gegevens actueel te houden. Als je kinderen door de lockdown niet naar de gastouder gaan, hoef je daar geen wijziging voor door te geven. Je krijgt immers gewoon de toeslag, als je factuur betaalt. Maak je gebruik van de mogelijkheid om extra uren noodopvang af te nemen, dan dien je deze extra uren wel door te geven aan de belastingdienst.