Veel gestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de verschillende vragen. Klik op de vraag voor het antwoord.

Wat is het werkgebied van Ridder Roeland?

We bemiddelen voor gastouderopvang in de gemeente Dronten; dus de dorpen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.

Ik wil me graag inschrijven bij Ridder Roeland, hoe kan ik dit doen?

Klik op de rode button rechtsboven in de website en vul het formulier in. Wij streven er naar binnen 2 werkdagen contact met je op te nemen.

Wij brengen onze kinderen bij de gastouder voor de buitenschoolse opvang, kan dit ook via Ridder Roeland?

Ja, ook buitenschoolse opvang kun je via Ridder Roeland regelen. Op die manier heb je recht op de kinderopvangtoeslag. Je vult op het inschrijfformulier het totaal aantal opvanguren per dag in. 

Waar kan ik de inspectierapporten van de gastouders vinden?

Hoeveel bureaukosten betaal ik?

Ridder Roeland hanteert vaste bureaukosten van € 1,10 per afgenomen opvanguur met een minimum van € 25,- per maand. Voor het eerste kind geldt een maximum van € 75,-. Bij 2 kinderen betaal je nooit meer dan €125 bureaukosten per maand. Concreet: Gaat je kind 30 uur per maand naar de gastouder? Dan betaal je € 33 bureaukosten per maand. De inschrijfkosten voor vraagouders bedragen eenmalig € 45,00 per gezin. Indien je overstapt of zelf een gastouder aandraagt zijn de inschrijfkosten eenmalig € 25,- per gezin. Deze inschrijfkosten worden in rekening gebracht nadat de contracten tussen vraagouder en gastouder zijn ondertekend.

Wat zijn bureaukosten?

Dit zijn de kosten voor de begeleiding van de opvang, ondersteuning van de gastouder in de vorm van cursussen en bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Het jaarlijks controleren van de opvangwoning, het jaarlijks evalueren van de opvang en voortgangsgesprekken met de gastouder. Daarnaast vervult Ridder Roeland de kassiersfunctie en zijn wij natuurlijk goed (telefonisch, mail, app) bereikbaar!

Zijn er nog bijkomende kosten waar ik rekening mee moet houden?

Ridder Roeland brengt geen andere kosten in rekening dan de maandelijkse bureaukosten en de afgenomen uren (en eventuele onkostenvergoedingen) van je gastouder.

Als de gastouder ziek is kan ik mijn kind dan bij iemand anders brengen?

Er wordt in overleg gekeken naar een vervangende oplossing bij een andere gastouder. Je kunt van te voren een keer kennismaken met de vervangende gastouder en gegevens uitwisselen.

Het is wel prettig als je zelf ook nog een noodoplossing achter de hand hebt.

Hoe weet ik of het huis geschikt is voor jonge kinderen?

Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne gedaan in de woning van de gastouder die via Ridder Roeland kinderen wil gaan opvangen. Daarnaast wordt de gastouder en de locatie waar de opvang gaat plaatsvinden gecontroleerd door de GGD.

Mag ik mijn gastouder zelf ook uitbetalen?

Als vraagouder ben je wettelijk verplicht de uitbetaling van je gastouder te laten verlopen via een gastouderbureau. Wanneer je dat niet doet heb je geen recht op de kinderopvangtoeslag.

Werkt Ridder Roeland met automatische incasso?

Ja. Automatische incasso is verplicht.

Hoe worden de facturen verzonden?

De facturen van Ridder Roeland worden digitaal verzonden. Facturen worden niet per post verzonden.

Hoe verlopen de betalingen?

Betaling aan de gastouder vindt plaats nadat de vraagouder de factuur heeft voldaan. Ridder Roeland werkt met automatische incasso. Er wordt twee werkdagen nadat de factuur is verzonden geincasseerd.

Welke opzegtermijn hanteert Ridder Roeland?

Ridder Roeland hanteert een opzegtermijn van een maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Kom ik in aanmerking voor tegemoetkoming in de kosten van gastouderopvang?

Om recht op kinderopvangtoeslag te hebben dienen zowel de gastouder als het gastouderbureau in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang (LRK) geregistreerd staan. In dit register staan de gastouders en gastouderbureaus die voldoen aan de wettelijke eisen. Gastouderbureau Ridder Roeland en al haar gastouders staan geregistreerd, zie ook: www.landelijkregisterkinderopvang.nl. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je verzamelinkomen.

Daarnaast gelden nog andere voorwaarden; voor alle voorwaarden klik hier

Waar kan ik het inspectierapport van de GGD over Ridder Roeland vinden?