Oudercommissie

Wat is een Oudercommissie?

Een oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de kinderen die opvang afnemen via Gastouderbureau Ridder Roeland. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van het Gastouderbureau te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van het Gastouderbureau.

Door lid te worden van de oudercommissie kun je meepraten over beleidszaken en organisatorische kwesties. Daarbij is het belangrijk dat de oudercommissie hun achterban, de overige ouders, hierin betrekt.

Wil je contact opnemen met de oudercommissie, dat kan dat via oudercommissie@ridderroeland.nl