Gastouder aan huis

Gastouder aan huis

Als je als gastouder geen zin hebt om allerlei aanpassingen aan je huis te doen en liever bij de vraagouder aan huis gaat oppassen dan kan dit ook.  Als je niet meer dan drie dagen per week bij een gezin aan huis werkt, dan valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis.

Wet dienstverlening aan huis

Met de Regeling dienstverlening aan huis kan je als gastouder voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever. Doordat er geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden, is de hulp relatief goedkoop en makkelijk voor de opdrachtgever. De opdrachtgever hoeft nergens op te geven dat iemand voor hem werkt.

Volgens de Regeling dienstverlening aan huis heeft de gastouder recht op:

  • Loon, dit moet vooraf worden afgesproken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon.
  • Een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs
  • (Doorbetaalde) vakantie, 4 keer het aantal werkuren per week;
  • Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt
  • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
  • Een veilige en gezonde werkomgeving. Dit heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen, om misverstanden te voorkomen. Ridder Roeland heeft een standaard contract dat u hiervoor kunt gebruiken.

Een gastouder die werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De gastouder kan dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. De particuliere werkgever moet wel de afgesproken opzegtermijn in acht nemen.

Ook draagt de particuliere werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af. Je bent als gastouder dus niet verzekerd voor de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). En je hebt dus ook geen recht op deze uitkeringen. Wel kun je je vrijwillig verzekeren bij het UWV.

Meer informatie over de Regeling dienstverlening aan huis vindt je op de website van de Rijksoverheid