Veel gestelde vragen

Hier vind je een overzicht van de verschillende vragen. Klik op de vraag voor het antwoord.

Hoeveel verdien ik als gastouder?

Je mag als gastouder je eigen uurtarief bepalen. Wij adviseren een uurtarief tussen de € 6,10 en € 6,35. Dit is inclusief eten, drinken en tussendoortjes. Luiers, flesvoeding en dieetvoeding vallen hier buiten.

Hoeveel kinderen mag een gastouder tegelijkertijd opvangen?

Een gastouder heeft de zorg voor maximaal zes kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief haar eigen kinderen tot 10 jaar. Als de kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar mogen er niet meer dan 5 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn, inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 4 jaar. Dat zijn de wettelijke voorschriften. Sommigen van hen komen slechts een paar uur per week, anderen meerdere dagen.

Zijn er ook regels over het aantal baby’s dat je als gastouder mag opvangen?

Er mogen tegelijkertijd maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar bij een gastouder aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Hierbij geldt wederom, inclusief de eigen kinderen van de gastouder van deze leeftijd.

Wat is een verklaring omtrent gedrag (VOG) precies en waar is het voor nodig?

Een VOG is voor sommige beroepen een vereist document, bijvoorbeeld voor die beroepen waarin met kwetsbare personen (kinderen) gewerkt wordt. Het moet worden aangevraagd om uit te kunnen sluiten dat iemand zich in het verleden heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. Een VOG wordt aangevraagd met het oog op een specifieke werksoort. Wanneer er voor een aspirant-gastouder een VOG wordt aangevraagd, wordt er bij het Ministerie van Justitie nagekeken of de gastouder een gerechtelijke veroordeling heeft gekregen op het gebied van omgang met kinderen. Sinds januari 2007 zijn de regels aangescherpt, je kunt hierover meer informatie vinden op de website van het Ministerie van Justitie. De aanvraag van een VOG kost € 33,85. Indien de opvang bij je thuis plaatsvindt is het ook verplicht voor je volwassen huisgenoten om een VOG aan te vragen.

Wie vergoedt de kosten voor een verklaring omtrent gedrag?

De kosten (€ 33,85) voor de Verklaring Omtrent het Gedrag zijn voor de gastouder. Het is een eenmalige investering, die je als gastouder bij je belastingaangifte kunt opvoeren als aftrekpost. 

Heb ik als gastouder recht op vakantiegeld, ziektegeld of pensioenopbouw?

Dit ligt aan de overeenkomst die je sluit met de ouders. Als je werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als je per kind per uur betaald wordt. Als je werkt met een overeenkomst van opdracht betaal je zelf belasting over je inkomsten, word je niet doorbetaald als je ziek bent of werkloos wordt en heb je geen recht hebt op vakantiegeld. Ook vindt er geen pensioenopbouw plaats.

Als je in dienst bent bij de ouder heb je wel bepaalde rechten. Dit is soms het geval als je bij de ouders thuis opvang aanbiedt en een (beperkte) arbeidsovereenkomst hebt gesloten. Je krijgt per uur betaald, ongeacht het aantal aanwezige kinderen. Je hebt dan recht op het minimumloon (€ 13,39 per uur voor iemand van 21 jaar of ouder, dit is incl. 8% vakantietoeslag), vier weken doorbetaalde vakantie per jaar en zes weken lang doorbetaling tegen 70% van het minimumloon bij ziekte.

Dit ligt aan de overeenkomst die je sluit met de ouders. Als je werkt met een overeenkomst van opdracht niet. Dit is het geval als je per kind per uur betaald wordt. Als je werkt met een overeenkomst van opdracht betaal je zelf belasting over je inkomsten,

​Als je zelfstandig gastouder wordt, word je eigenlijk zelfstandig ondernemer in de kinderopvang. Je kunt dan aanspraak maken op veel belastingvoordeel, waardoor je tot wel 32.000 euro belastingvrij kunt verdienen. Er is een aantal criteria waaraan je moet voldoen om erkend te worden als zelfstandig gastouder: je werkt meer dan 1225 uur per jaar, je hebt een eigen boekhouding, je hebt minimaal 3 opdrachtgevers, je loopt risico over je inkomen (debiteurenrisico) en je maakt reclame. Als je hierover meer wilt weten kunt je contact opnemen met Ridder Roeland.

Wat is het LRK-nummer van Gastouderbureau Ridder Roeland?

Het registratienummer is 208466496 zie ook hier

Mag ik als gastouder kosten aftrekken bij de belastingdienst?

Jazeker. Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitvoering van je werk. Van je opbrengsten mag je zakelijke kosten aftrekken. Denk daarbij aan kosten zoals speelgoed en knutselspullen die je speciaal hebt gekocht voor de kinderen die je opvangt. Ook de kosten van een bankrekening die je uitsluitend gebruikt voor de kinderopvang zijn aftrekbaar. Kosten die je privé maakt, mag je uiteraard niet aftrekken. Bijvoorbeeld uitgaven voor speelgoed dat je voor je eigen kinderen kocht.

Een achterwacht, wat is dat en wanneer heb ik deze nodig?

De achterwacht is iemand bij je in de buurt op wie je terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer je op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het verplicht om een achterwacht te regelen.

De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of certificaat Eerste Hulp aan Kinderen te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan je denkt. Je partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis.

Hoe weet ik of het huis geschikt is voor jonge kinderen?

Er wordt een risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne gedaan in de woning van de gastouder die via Ridder Roeland kinderen wil gaan opvangen. Daarnaast wordt de gastouder en de locatie waar de opvang gaat plaatsvinden gecontroleerd door de GGD.