Eigenschappen van een gastouder

Eigenschappen van een gastouder

Een geschikte gastouder heeft in ieder geval de volgende eigenschappen:

 • Enthousiasme voor kinderopvang
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Flexibiliteit
 • Ervaring in kinderopvang (kan verkregen zijn door zowel eigen kinderen als wel opvangkinderen)
 • Inlevingsvermogen
 • Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
 • Geduld

 Als je jezelf  hier in herkent dan zijn we al goed op weg. Maar..... er is nog meer!

Aan welke eisen moet ik verder nog voldoen?

Je moet als gastouder ingeschreven staan in het LRKP. Dit is het Landelijk Register voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Alleen dan hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag.
Om in dit register opgenomen te worden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Je bent in het bezit van:

 • Een diploma helpende MBO-2 helpende, Zorg en Welzijn, een relevant ervaringscertificaat of een diploma dat vermeld staat op de diplomalijst
 • Jij en alle inwonende huisgenoten vanaf 18 jaar en structureel aanwezigen kunnen een VOG overleggen en staan regeisreert en gekoppeld in het personenregister.
 • Je bent minimaal 21 jaar.
 • Je bent in het bezit van een geldig Kinder EHBO certificaat.
 • Je bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • Ridder Roeland heeft in jouw huis een risicoinventarisatie uitgevoerd.
 • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat jouw opvang aan bepaalde eisen voldoet zodat de kinderen in een verantwoorde omgeving worden opgevangen.

Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:

 • De veiligheid en hygiëne van de opvanglocatie.
 • Een prettige leefomgeving.
 • Brandveiligheid.
 • Je bent voornemens om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door middel van gerichte activiteiten
 • Je bent voor langere tijd beschikbaar zodat je continuïteit kunt bieden.
 • Bereidheid tot samenwerken met Ridder Roeland.

Indien je geïnteresseerd bent om gastouder te worden maar je voldoet (nog) niet aan alle eisen, neem dan contact met ons op om de opleidingsmogelijkheden te bespreken; post@ridderroeland.nl