Opvang aan huis

Opvang aan huis

Voordelen van een gastouder aan huis is dat je minder hoeft te regelen. Wanneer je kinderen uit bed komen, kunnen ze rustig ontbijten. Je kinderen worden in hun eigen vertrouwde omgeving opgevangen. De gastouder kan in overleg huishoudelijke taken van je overnemen.

Met een gastouder die bij je thuis werkt, bepaal je in overleg het uurloon. Het is over het algemeen niet aan te raden om een oppas aan huis te hebben voor meer dan drie dagen per week. Je moet dan namelijk de gastouder in dienst nemen, wat inhoudt dat je een loonadministratie bij moet houden en loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Past een gastouder niet meer dan drie dagen per week bij je thuis op, dan valt dit onder de Regeling dienstverlening aan huis
Door middel van de kinderopvangtoeslag kun je een gedeelte van de opvangkosten vergoed krijgen. Voor een gastouder aan huis gelden afwijkende tarieven voor bureaukosten. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Wet dienstverlening aan huis

Regels voor de ouder

  • De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor je werken.
  • Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.
  • Je betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan het gastouderbureau.
  • Je betaalt een vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen (het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen per week).
  • Als de gastouder ziek wordt, moet je het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon).
  • Je hebt zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract afgesloten. In dit contract moet zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.
  • Je hebt verder geen administratieve verplichtingen. Je hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die je aan de gastouder betaalt. Je hoeft nergens op te geven dat iemand voor je werkt.
  • Je bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Voldoet aan alle wettelijke eisen

Ook wanneer de gastouder aan huis opvangt, moet zij aan alle voorwaarden voldoen die in de Wet Kinderopvang staan, zoals een diploma op minimaal MBO-2 Helpende zorg en Welzijn, een EHBO-certificaat voor hulp aan kinderen, Verklaring Omtrent het Gedrag, ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang en bij een erkend gastouderbureau aangesloten zijn. Voor de gastouder heeft deze vorm van opvang als voordeel dat sprake is van een arbeidsovereenkomst met de daarbij behorende rechten.