Werkwijze Ridder Roeland

Werkwijze Ridder Roeland

Intake

Wanneer wij je inschrijving ontvangen nemen we contact met je op om een intakegesprek in te plannen. Ridder Roeland komt bij je thuis om jullie opvangwensen in kaart te brengen.

Gastouder zoeken

Aan de hand van jouw wensen gaan we opzoek naar een gastouder die bij je past. Ons bestand telt ruim 70 gastouders. 

Kennismaking

Heb je een goed gevoel bij één of meerdere gastouders? Dan volgt er een kennismakingsgesprek. Indien gewenst kunnen wij hierbij aanwezig zijn. Kennismaking vindt altijd plaats bij de gastouder thuis zodat je direct een goed beeld krijgt van de opvang van de gastouder.

Contracten tekenen

Is er een match dan volgt het koppelingsgesprek. We ondertekenen de contracten en de praktische zaken rondom de opvang worden besproken. We leggen een aantal belangrijke punten vast op papier. Na het ondertekenen van de overeenkomsten kan de opvang op de gewenste datum van start gaan. Het koppelingsgesprek vindt ook plaats bij de gastouder thuis.

Evaluatie

Ongeveer 2 maanden nadat de opvang is gestart sturen wij je een digitale evaluatie toe. We bespreken vervolgens telefonisch hoe de opvang verloopt. Ook bekijken we of er eventueel afspraken moeten worden bijgesteld of aangevuld. Daarna vindt er jaarlijks een evaluatie plaats.